O víkendu 5. - 6. 6. 2021 se konalo v Brně Mistrovství oblasti Morava, více v sekci ZÄVODY A VÝSLEDKY.