V sekci INFORMACE je k dospozici Výroční zpráva Veslařského klubu Přerov za rok 2017.