Zdvořile připomínáme, že do konce března mají být zaplaceny členské přísěvky, podrobnější info zde: http://www.veslo-prerov.cz/index.php/informace

Kdo nechce klikat více, tak číslo účtu pro zaslání příspěvků je: 27-1616910277/0100, do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno člena, za kterého se příspěvky platí.
Výše ročních příspěvků je pro závodní kategorie včetně žactva 3000,- Kč, nezávodníci 1000,- Kč, veteráni nad 75 let 500,- Kč