Informace k lékařským prohlídkám:

ČVS vydal pravidla pro lékařské prohlídky. Lékařská prohlídka je nutnou podmínkou pro registraci!
Závodníci by měli prohlídky absolvovat v průběhu března (žactvo dubna), aby se stihla registrace provést včas před závodní sezónou.

http://www.veslo.cz/smernice-k-provadeni-preventivnich-lekarskych-prohlidek-u-vykonnostnich-sportovcu-startujicich-na-akcich-poradanych
 
Zde zjednodušená verze:
A) KATEGORIE MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ A ŽÁKYŇ
Lékařské prohlídky mladších a starších žáků a žákyň provádí registrující dětský lékař, v jehož péči se dotyčný sportovec nachází, nebo specializovaný tělovýchovný (sportovní) lékař.

ZÁKLADNÍ POVINNÁ PROHLÍDKA (očekávaná cena: do 500 Kč)
- podrobné anamnestické a fyzikální vyšetření
- základní antropometrické vyšetření
- 12-ti svodový záznam klidové EKG křivky
- biochemický screening moče

B) KATEGORIE DOROSTENCŮ A DOROSTENEK A KATEGORIE JUNIORŮ, JUNIOREK, MUŽŮ A ŽEN – VÝKONNOSTNÍ VESLOVÁNÍ
Lékařské prohlídky v těchto výkonnostních kategoriích provádí registrující dětský lékař či registrující praktický lékař, v jehož péči se dotyčný sportovec nachází, nebo specializovaný tělovýchovný (sportovní) lékař.

ZÁKLADNÍ POVINNÁ PROHLÍDKA (očekávané ceny dle druhu zátěžového testu: Test W170: cca 1000 Kč, Ergometrie: 1000 - 1500 Kč, Spiroergometrie: 1200 - 2000 Kč)

- podrobné anamnestické a fyzikální vyšetření
- základní antropometrické vyšetření
- 12-ti svodový záznam klidové EKG křivky
- zátěžový test (test W170, nebo ergometrický test, nebo spiroergometrický test), který bude proveden vč. 12ti svodového zátěžového EKG a monitorace krevního tlaku během zátěže
-biochemický screening moče